Kontakt    Log ind    

Slitage truer trygheden

Når boligen har nogle år på bagen, betaler det sig at være på vagt over for de faremomenter, der lurer.

Defekte kontakter, gamle målertavler, anløbne vandrør og et træt tag er blot nogle af de faktorer, der kan skabe problemer.

Jo længere tid, der går med at få udbedret fejlene, desto sværere og mere bekosteligt bliver det også at renovere, så hjemmet fremstår i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Fortæl os hvad du ønsker hjælp til

Udfyld formularen, så kontakter vi dig inden for 24 timer med gratis rådgivning om, hvordan du bedst kommer videre 

  

Har du fantasi til at forestille dig, hvilke skader en kortslutning, et brud på et rør eller et utæt tag kan anrette?

Har du fået tjekket dine elinstallationer?
Ifølge Beredskabsstyrelsen er elektricitet og kortslutning i anlæg årligt en af hovedårsagerne til brande i danske hjem, og en væsentlig del af disse skyldes deciderede fejl i, samt overbelastning af, installationerne.

Den kendsgerning bekræftes af tal fra Forsikring & Pension, der dokumenterer, at der i 2017 blev anmeldt 11.438 sager som følge af brandskader på private beboelsesbygninger, der var opstået på grund af kortslutning eller induktion, mens antallet af skader på løsøre løb op i 17.571 anmeldte tilfælde.

Mistanke til rør og faldstamme
Utætte rør og sivende faldstamme kan give store fugtskader og deraf følgende risiko for skimmelsvamp. For vandskader, der omfattede skjulte og tærede rør samt stikledninger, er tallene bekymrende, da beboere i privatejendomme anmeldte henholdsvis 61.433 og 556 tilfælde.

Er taget utæt?
Når taget begynder at være mellem 25 og 50 år gammelt (alt afhængigt af hældning og materialevalg), begynder det at få skavanker. Er du i tvivl om tilstanden på de tag, så få en byggeteknisk vurdering, så du kan få uvildig vurdering af  hvordan du skal håndtere problemet.

Skimmelsvamp og fugt
Utætte rør, tærede stikledninger og grundfugt er hovedårsagen til skimmelsvamp i huset som er en af de oftest forekomne plager for husejere. Skimmelsvamp er ikke kun nedbrydende på vitale dele i husets konstruktion. Det giver ofte bivirkninger som hovedpine, træthed og svimmelhed hos husstandens beboere. Nogle gange kan problemet løses med ændrede vaner, bedre udluftning og ventilation. Men få byggesagkyndig rådgivning om hvordan du bedst kommer ondet til livs og genvinder det sunde indeklima.

HouseCare+ hotline hjælper dig - når du har spørgsmål vedrørende dit hus

 Ring 9155 8787


 

Vi udsender nyhedsbrevet 1-2 gange om måneden med inspiration og nyheder for boligejere. Klik her.